Naše referencie


rok 2014:

· Dn: 1200mm - Trenčín dobudovanie železničnej trate - 92m

· Dn: 1000mm - Trenčín dobudovanie železničnej trate - 44m

· Dn: 800mm - České Budejovice - 32 m

· Dn: 700mm - devínska ves Bratislava 50m

· Dn: 600mm - Považská Bystrica -budovanie teplovodu - 68m

· Dn: 500mm - Dvorníky -budovanie kanalizácie 84m

· Dn: 400mm - Trenčín dobudovanie železničnej trate - 24m

· Dn: 250mm - budovanie kanalizácie Veľké Ripňany - 186m


rok 2015:

· Dn: 1200mm - Trenčín - dobudovanie železničnej trate - 36m

· Dn: 1000mm - Trenčín - dobudovanie železničnej trate - 38m

· Dn: 900mm - Považská Bystrica - Budovanie teplovodu - 49m

· Dn: 800mm - Omšenie - budovanie kanalizácie - 26m

· Dn: 600mm - Sereď - budovanie vodovodu - 42m

· Dn: 500mm - Lužianky - budovanie kanalizácie - 58 m

· Dn: 400mm - Volkswagen BA - 42 m

· Dn: 400mm - Volkswagen BA - 42 m

· Dn: 250mm - Volkswagen BA - 84 m


rok 2016:

· Dn: 800mm - Bánovce nad Bebravou - budovanie vodovodu - 43m

· Dn: 700mm - Senec Blatné -prekládka vodovodu - 60 m

· Dn: 600mm - Žiar nad Hronom - 26m

· Dn: 500mm - Solčany - budovanie kanalizácie - 27m

· Dn: 250mm - Dyčka - budovanie kanalizácie - 104m


Ing. Ľubomír Mašlonka – ZPP

Liptovská 11

949 01 Nitra – Slovakia

Mobil: +421 905 413 493

Tel./fax: +421 37/653 16 56

zpp@pretlacanie.sk